Pašto reklama

Pašto reklama Ši reklamos priemonė, labai populiari užsienyje, vadinama “direct mail”, Įmonės paprastai turi jas dominančių žmonių (potencialių pirkėju) sąrašus ir, esant atitinkamai situacijai, siunčia reklamos priemones konkrečiu reikiamu adresu. Pašto reklama – ne masinė, o atrankinė priemonė, leidžianti tiksliai nustatyti kreipinio gavėjus, esant minimaliai nenaudingo tiražo apimčiai. Sudaryti adresatų sąrašus yra nelengva, reikia apdoroti… Skaityti toliau »

Reklamos tikslų formulavimas

Reklamos tikslų formulavimas Reklamos tikslo žinojimas – būtina sąlyga reklamos planui parengti. Tikslas gali būti formuluojamas erdvės, laiko ar subjekto požūriu. Tikslas erdvės požiūriu – nustatyti platinamu priemonių rajoną; laiko požiūriu – nustatyti reklamos tikslo pasiekimo trukmę (is karto, per tam tikrą laikotarpį, tolimesnėje perspektyvoje);subjekto požiūrių – nustatyti kam bus skirtos reklamos priemonės (pirkėjui –… Skaityti toliau »

Reklamos funkcijos

Reklamos funkcijos Reklamos kaip komunikacjos reikšmę ir svarbą rodo atliekamos funkcijos, kurios yra socialinės ir ekonomines. Socialinės reklamos funkcijos. Reklama plečia gyventojų akiratį, turtina jų žinias, supažindina su mokslo ir technikos pasiekimais, informuoja, auklėja, šviečia pirkėjus. Reklama padeda lavinti gyventojų estetinį skonį, propaguodama skoningas ir dailias prekes, naudodama meniškai apipavidalintas priemones. Reklama turi įtakos šiuolaikinio,… Skaityti toliau »

Reklamos esmė ir vaidmuo

Reklamos esmė ir vaidmuo Reklamos apibūdinimas yra sudetingas. Nagrinėjant jos sąvoką, randame persipynusius tiek ekonomikos, sociologijos, tiek psichologijos, ir estetikos klausimus. Norint sumaniai naudotis reklama, būtina žinoti jos prigimtį, ir funkcionavimo mechanižmą šiuolaikinėje ekonomikoje. Reklama apibrežiama ir kaip ekonominė kategorija. Planingai naudojama kaip informacijos priemonė, reklama tampa tarpininku tarp gamybos, cirkuliacijos ir vartojimo sferų, tarp… Skaityti toliau »

Reklamos praeitis ir šiolaikinės reklamos formavimas

Reklamos praeitis ir šiolaikinės reklamos formavimas Didžiulė reikšmė reklamos istorijoje užima 1450 metai, kai Gutenberge buvo išrastas knygų spausdinimas. Pirma karta civilizacijos istorijoje buvo pritaikytas tipografinis šriftas. XV a. pabaigoje spausdinimas tipografiniu šriftu išsipletė po visą Europą. Bet prieš tai mes turime apžvelgti reklamos evoliuciją prieš 1450 metus. Senovėje ir viduramžiais reklama buvo pagal šiolaikinius… Skaityti toliau »

Kalėdų papročiai

Kalėdų papročiai Kalėdos – kūdikėlio Jėzaus gimimo šventė. Tikinčio žmogaus sąmonėje tai yra sunkiai suvokiama paslaptis – Dievas, Visatos Kūrėjas, gimsta iš moters, kad paskelbtų žmonėms atpirkimo mokslą, kad padėtų jiems po žemės vargų vėl grįžti į dangaus rojų, iš kurio po pirmųjų tėvų nuopuolio jie buvo ištremti. Pasaulis iki šiol nuo Jėzaus gimimo skaičiuoja… Skaityti toliau »

Fidelis Kastro

Fidelis Kastro          Alina ( F.Kastro nesantuokinė duktė ) “Echo planety” korespondentui Meksikoje papasakojo : –          Formaliai esu tikrai nesantuokinė Kastro duktė. Bet mažai kas žino , kad ir jis – pavainikis sūnus. Ši istorija nenusileidžia tėvo draugo – rašytojo Gabrielio Garsijos Markeso – kūrinių siužetams. Spręskite patys : nelabai vykęs turkas Franciskas Rusas ,… Skaityti toliau »

Dzeusas dievas

Dzeusas dievas Daug nusikaltimų padarė vario amžiaus žmonės. Išpuikę ir nedori, nepakluso jie Olimpo dievams. Griausmavaldis Dzeusas užsirūstino ant jų; ypač jį supykdė Peloponeso centre esančios Arkadijos srities Likusuros miesto karalius Likaonas. Kartą Dzeusas, pasivertęs mirtinguoju, atvyko į miestą. Norėdamas, kad miestiečiai žinotų, kad jis dievas, davė ženklą, – ir visi žmonės nusilenkė ir garbino… Skaityti toliau »

Afroditė meilės ir grožio deivė

Afroditė meilės ir grožio deivė Ankstesniajame mite ji kildinama iš kraujo, nutekėjusio Kroniui iškastravus Uraną, kuris nutiško ant jūros vandens ir suputojo. Tai aiškina ne tik jos vardą , “kilusioji iš putų” (afros – puta) , bet ir vieną epitetą, Andiomeną, “atsiradusi jūros paviršiuje”. O dar senesnis mitas ją laiko archaiška chtoniška būtybe. Hesiodas irgi… Skaityti toliau »

Kronas

Kronas Kronas (Kronus), – jauniausias iš titanų, Gajos ir Urano sūnus, motinos paprašytas pjautuvu iškastravo tėvą, kad šis daugiau neturėtų vaikų. Kronas vedė seserį Rają ir su ja turėjo vaikus: Hestiją, Demetrą, Herą, Hadą, Poseidoną ir Dzeusą, o su nimfa Filira – kentaurą Cheironą. Gaja išpranašavo, kad Kronas bus nuverstas savo sūnų, todėl ką tik… Skaityti toliau »