Žymų Archyvai: Verslo planavimo procesas

Verslo planavimo procesas

Sėkmingai verslo plėtrai neužtenka turėti vien tik gerų idėjų. Mėginant jas įgyvendinti iškils daugybė problemų, to­dėl labai svarbu mokėti valdyti savo ėjimą į priekį. Verslo planavimo procesas susideda iš keturių pagrin­dinių funkcijų: planavimo, organizavi­mo (sprendimų priėmimo), sprendimų vykdymo ir kontrolės. Planavimas yra svarbiausia valdymo funkcija. Visų spren­dimų priėmimas ir veiklos sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo… Skaityti toliau »